top of page

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt:

A2 Customer Care sp. z o.o.

 

ul. Aleksandra Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

tel. + 48 71 333 69 13
fax. + 48 71 333 69 13

e-mail: biuro@a2cc.eu

Formularz kontaktowy:

Udało się! Wiadomość dotarła.

A2 Customer Care sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659594. Wysokość kapitału zakładowego 600.000 PLN (wpłacony w całości).

NIP 8943094823,  REGON 366411159

Rachunek bankowy: BZ WBK 66 1090 2398 0000 0001 3385 9655

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest A2 Customer Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi skierowanego do Administratora zapytania.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, dostępne są tutaj.  

  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page