top of page

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt:

A2 Customer Care sp. z o.o.

 

ul. Aleksandra Ostrowskiego 7

53-238 Wrocław

tel. + 48 71 333 69 13
fax. + 48 71 333 69 13

e-mail: biuro@a2cc.eu

Formularz kontaktowy:

Udało się! Wiadomość dotarła.

A2 Customer Care sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659594. Wysokość kapitału zakładowego 600.000 PLN (wpłacony w całości).

NIP 8943094823,  REGON 366411159

Rachunek bankowy: BZ WBK 66 1090 2398 0000 0001 3385 9655

  • Facebook Social Ikona
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page